Islamisk Center Vest

13-06-2023

Kontaktoplysninger

Roskildevej 30, 2620 Albertslund

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR: 34652554) og events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for driftsudgifter.

Indsamlingsområde

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00876