Intree ApS

25-03-2023

Kontaktoplysninger

Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C, CVR nr. 39016346
 

Indsamlingsperiode

Fra den 22. december 2022 til den 25. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (intree.com/run).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for et velgørenhedsløb, hvor alt overskuddet doneres til Psykiatrifonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05992