Ildsjælene

14-06-2023

Kontaktoplysninger

Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup - CVR 38386999

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2022 til den 14. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ildsjaelene.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 31234035, 300047, 595921, 814418, 199996, 227499, 465453, 888428, 708111, 692442, 787006, 899935, 48184, 120043, 39619, 160076, 11879, 20811) og kontooverførsel (Reg. 5324 konto 255581).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholde velgørende events og gøre noget godt for socialt udsatte børn, unge og deres familier, jfr. Ildsjælenes vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05041