IChange

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Refshalevej 163A, 1. th, 1432 København K, CVR 35910549

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 10167, 911144 og 111744) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 0013445451).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af organisationens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05735