Hvor er far?

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Skånegade 10, st. th., 2300 København S - CVR 41629363

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hvorerfar.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Instagram og YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 532969) og kontooverførsel (Reg. 3116 konto 13379270).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at afholde to oplysnings demonstrationer hvert år, betale for online markedsføring og andet driftsudgifter af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04715