Husum Sogns Menighedspleje

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj - CVR 39894165

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 21828017) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.husumkirke.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 188870, 266898, 43129, 515194) og kontooverførsel (Reg. 5331 konto 0250692).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for diakonale projekter som maduddeling, akuthjælp, julehjælp og genbrugsbiks.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.       

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04912