Humlum Bådelaug

01-03-2023

Kontaktoplysninger

Bredalsvigvej 5, 7600 Struer - CVR 42829153

Indsamlingsperiode

Fra den 25. februar 2022 til den 1. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (humlum-fiskerleje.dk), online indsamlingsplatform (Boomerang Croudfounding, Fondraising) og sociale medier (Facebook). 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 42729161) og kontooverførsel (Reg. 7608 konto 0001881781).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af vandpark ud for Humlum strand.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at målet kan realiseres i 2023.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet tilbagebetales til bidragsyderne.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udstyr i form af redningsveste, eventuelt våddragt til udlån samt opbevaring til disse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04640