Humanistisk Samfund

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Blågårdsgade 19, kl., 2200 København N - CVR 33854536

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.humanistisksamfund.dk, www.foreninglet.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål. Humanistisk Samfunds formål er at arbejde for udbredelsen af et humanistisk livssyn ved:

  • At udvikle og afholde humanistiske ceremonier i hele landet til markering af livsovergange/store begivenheder i livet.
  • At informere og Humanismens livssyn og ideer gennem delragelse i kultur- og samfundsdebat samt gennem foredrag, kurser og udgivelse af publikationer
  • At arbejde for en total adskillelse af stat og kirke og for et sekulært samfund med ligestilling af alle livssynssamfund
  • At virke for humanistiske værdier som f.eks. demokrati, ligeværdighed fr alle (uanset alder, etnisk baggrund, køn, tro mv.), menneske rettigheder, respekt for enkeltindivider og mindretal, seksuelt frihed og ytringsfrihed 
  • At samarbejde med andre humanistiske foreninger i ind- og udland

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00625

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1