Human Rights Watch Scandinavia

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Store Kannikestræde 10, 1169 København K - CVR 37009806

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hrw.org/about/get-local/denmark), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 159325) og kontooverførsel (Reg. 2040 konto 4396610626).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vores internationale arbejde, som fokuserer på at fremme og forsvare menneskerettigheder globalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05163