HospiceSønderjylland

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev, CVR 28367201

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hospicesønderjylland.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 851779) og kontooverførsel (reg.nr.: 7915 kontonr.: 1005109).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med forretningsgangen for HospiceSønderjyllands donationskonto til bl.a. personaleudvikling, personaleuddannelse, sanselige værdier til glæde for patienter og pårørende, udvikling og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05714