Hospice Sjælland Støtteforening

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Neptunvej 8,4040 Jyllinge, cvr 32009085

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.hosjstf.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 853624) og kontooverførsel (reg.nr.: 2290 kontonr.: 3490763855).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges i overensstemmelse med foreningens formål: at yde økonomisk støtte til patienter og pårørende på Hospice Sjælland, at yde økonomisk støtte til det frivillige arbejde på Hospice Sjælland, samt at yde økonomisk støtte til nye projekter/anskaffelser på Hospice Sjælland i samarbejde med hospiceledelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07322