Hope Danmark

31-01-2023

Kontaktoplysninger

Ovesdal 7, 8320 Mårslet - CVR 35594078

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0871 konto 4160097650)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hopes arbejde i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04618