Home-Start

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C - CVR 32815820.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (aarhus.home-start.dk), sociale medier og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 451965) og kontooverførsel (Reg.8401 konto 0001080532).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Home-start Århus, herunder kurser til frivillige. Home-start Århus hjælper og støtter i hjemmet via frivillige familievenner til udsatte småbørnsfamilier 2-3 timer i ugen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04899