Holmsland Sogneforening

23-09-2023

Kontaktoplysninger

Tueshøj 9, 6950 Ringkøbing - CVR 32127185.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2022 til den 23. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul (holmslandsogneforening.dk), sociale medier, salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 101940) og kontooverførsel (Reg. 7670 konto 3644692).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskønnelse af byen. Første mål er forskønnelse af Klostervej inkl. Forbedringer for bløde trafikanter i form af 1m bred cykelbane og 1m bred fortov med fliser i begge vejsider, samtidig med at få nogle pæne tilplantede chikaner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05329.