Hold Danmark Rent ApS

01-08-2023

Kontaktoplysninger

Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg - CVR 37297925.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 1. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (holddanmarkrent.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (865776) og kontooverførsel (Reg. 3409 konto 0011789765)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for almennyttige formål jf. virksomhedens formålsparagraf om en nedbringelse af henkastet affald i naturen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05240.