Hohenwartes venner

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Siltoftvej 2, 6280 Højer, CVR 40387099

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hohenwarte.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 847065) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 0001294741).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme interessen for Hohenwarte - stedets kulturhistorie, bygninger og aktiviteter jævnfør foreningens vedtægter.
- Generelt at virke som støttekreds for Huset Hohenwartes genetablering - med relevante former for frivilligt arbejde og økonomisk støtte til dyrene, med hjælp til lønninger, foder, vedligehold og dyrlæge.
- At virke for at fremme deltagelse blandt foreningens medlemmer og øvrige interesserede i aktiviteter på og omkring Hohenwarte, som skaber omtale, omsætning og formidling.
- I henhold til ovenstående tre pkt. at støtte og formidle initiativer på og omkring Hohenwarte, som fra anden side, der kan fremme opbakningen bag og øge benyttelse af Hohenwartes faciliteter.
- Årligt at afholde forskellige støttearrangementer for Hohenwarte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05697