Hørup Frivillige Brandværn

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Mjangvej 8, 6470 Sydals - CVR-nr.: 32727182

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 804850) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 0001596939).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte foreningen Hørup Frivillige Brandværn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05639