Hørning Idrætscenter

19-05-2023

Kontaktoplysninger

Toftevej 53F, 8362 Hørning - CVR 32850693

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2022 til den 19. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.Hoerningidraetscenter.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 546422) og kontooverførsel (Reg. 1688 konto 3231303935).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af hal nr. 3 inklusiv springsal i forbindelse med Hørning Idrætscenter.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, bliver midlerne tilbagebetalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04983