Hjernetumorforeningen

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Rebildparken 69, 9220 Aalborg Øst

Indsamlingsperiode

Fra den 17. maj 2023 til den 16. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul,
sociale medier, merchandise, De indsamlede midler modtages via mobile
betalingsløsninger (nr. 66703) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.:
12990766).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Finansiering af foreningens
aktiviteter, herunder seminarer, temamøder, konferencer og
afholdelse af netværksmøder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06381