HjernetumorForeningen

11-07-2023

Kontaktoplysninger

Rebildparken 69, 9220 Aalborg Øst - CVR 34667373.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juli 2022 til den 11. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (hjernetumorforeningen.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 66703) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 12990766).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hjernetumor Foreningens arbejde for hjernetumorramte og deres pårørende samt forskning i hjernetumorer og behandling af disse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05081