Hjernerystelsesforeningen

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Vermlandsgade 51, 1., 2300 København S - CVR 34775184.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (Hjernerystelsesforeningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 814080) og kontooverførsel (Reg.8493 konto 4560194302).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for personer med hjernerystelse, senskader og hjerneskader. Indsamlingen har til formål at bedre tilværelsen igennem rådgivning, fællesskab og politiske målsætninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05048