Hjernebarnet

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Thyrasvej 41, 4684 Holmegaard, CVR 32036333

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hjertebarnet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), og ved salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 824127) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13123667).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens juridiske og politiske arbejde samt arrangementer for medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05689