hjælp udsatte familier og enlige på sjælland

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Torsvang 34, 2800 Kongens Lyngby, CVR 39010798

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 47876 og 625670) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12586132).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Facebookgruppen ”Hjælp udsatte familier og enlige på Sjælland”. Midlerne vil blandt andet blive anvendt til julehjælp, fødselsdagshjælp, mad, tøj og fodtøj.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05739