Hjælp til Maria & Adrians Shelter i Rumænien

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Hjælp til Maria og Adrians Shelter i Rumænien

teglværksbakken 342900 Hellerup, CVR: 41877499

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 482413).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp af hunde og katte i nød i Rumænien i Maria & Andrians shelter, herunder foder, dyrlæge, og alt hvad der behøves for at hjælpe disse hjemløse hunde og katte i nød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04675