Hjælp Syge Børn

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Violvej 22, 7100 Vejle, CVR nr. 37825093
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook mv.) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 100970) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 11947247).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til diagnosticering, behandling, efterbehandling og opfølgningsforløb for alvorligt syge børn, fortrinsvis bosiddende i Ukraine, i tilfælde hvor det lokale sundhedsvæsen ikke har det nødvendige tilbud til disse børn. Behandlingen vil finde sted i Danmark, i øvrige EU-lande samt i enkelte tilfælde andre lande. Desuden til indkøb af lægemidler og hjælpestoffer til målgruppen, i særdeleshed medicin og bløde forbindinger til børn med epidermolysis bullosa. I forbindelse med den nuværende nødsituation kan indsamlede midler også anvendes til formål der på anden måde dækker helbredsrelaterede behov hos børn i målgruppen. Det kan f.eks. være førstehjælpsudstyr, småbørnsernæring, lægemidler til evakuerede børn eller børn bosiddende i områder hvor krigen har skabt vanskeligheder med sådanne forsyninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05781