HIV-Danmark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg C, CVR nr. 15921870

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hiv-danmark.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 92910) og kontooverførsel (reg.nr.: 5331 kontonr.: 0245672)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte for hiv-positive – det være sig væresteder i København og Århus, ”En at tale med”-mentorordning, hiv-aftener med information om hiv, samt frivilligpleje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05757