Hippo Run

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Forhåbningsholms Alle 7b, 1904 Frederiksberg C - CVR 38071653.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hipporun.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 78379) og kontooverførsel (Reg.5328 konto 0242512).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at afholde familieløb med salg af billetter hvor overskuddet går til at støtte skoleprojekter for udsatte piger i Kenya.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05032