HIIL NAAFO

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Rundhøj Allé 24, 1. th., 8270 Højbjerg - CVR 35555552

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.Hiilnaafo.org), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 22668199) og kontooverførsel (Reg. 3656 konto 3260668072).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Qalam-projektet er et program, der er dedikeret til at levere kvalitetsuddannelse til underprivilegerede studerende med base i Østafrika.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til foreningens øvrige programmer.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvide projektets rækkevidde og effekt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05044