HESTENS VÆRNS FOND TIL FORDEL FOR FORENINGEN HESTENS VÆRN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gl Hovedgade 8, 2. 17., 2970 Hørsholm - CVR 11650244

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 428818) og kontooverførsel (reg.nr.: 3306 kontonr.: 3155002220).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hestens Værns arbejde med at afhjælpe vanrøgt og mishandling af heste og ponyer i Danmark, samt oplysning om korrekt pleje og brug af heste.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05836