Herlufsholm Skole og Gods

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved, CVR nr. 85896318

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.herlufsholm.dk og http://alumni.herlufsholm.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 129850) og kontooverførsel (reg.nr.: 4343 kontonr.: 4343018754).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm Skoles udvikling

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05568