HERBERGET HIMMELEKSPRESSEN VASBYGADE 40, 2450 KØBENHAVN SV

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Achilles Alle 17B, 2650 Hvidovre - CVR 63581011.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.himmelekspressen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 321676) og kontooverførsel (Reg. 3001 konto 12345010).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tilvejebringelse af faciliteter for hjemløse mænd, for at disse vederlagsfrit kan få logi og fortæring i fondens faste ejendom ”Himmelekspressen”. I det omfang midlerne rækker, kan der ydes hjælp til personlig hygiejne og udleveres beklædningsgenstande. Jf. fundatsen for Himmelekspressens Komites Fond § 3.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05063