Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032

14-09-2023

Kontaktoplysninger

Strandgade 72, 1., 3000 Helsingør - CVR 42419257.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2022 til den 14. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (elsinore2032.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9056 konto 1580259878).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål som er at arbejde for, at Helsingør i 2032 får titlen som Europæisk Kulturhovedstad. Foreningens arbejde består i en fremadrettet fokuseret indsats, der senest i 2026 skal udmønte sig i en politisk beslutning om at ansøge om titlen, samt at der forinden er dannet et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet, kommunen, foreningslivet og kulturinstitutionerne. Via kontingentindtægter og indsamlinger skal foreningen arbejde for, at der skabes økonomisk grundlag for at ansætte de fornødne ressourcer, der kan sikre, at foreningens formål opfyldes.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til: Formål, der med Helsingør Kommunes godkendelse anvises af den siddende bestyrelse og Helsingør Kommunes udvalg for Kultur og Turisme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05255.