HELP int

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Døesvej 1, 7500 Holstebro, CVR 35716386

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og ved salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 12555) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13188653).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp i Nigeria, til drift af sundhedsklinik i Nigeria, herunder lønninger, udstyr, medicin, vedligeholdelse og forbedringer af klinikken samt til administrative udgifter i forbindelse med indsamling og drift af organisationen. Der vil eventuelt blive afsat et beløb til fremtidige udgifter og investeringer i sundhedsklinikken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05681