Hellig Kors Klosters Fond

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Lemvej 19, 6940 Lem St, CVR 30814649

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 711336) og kontooverførsel (reg.nr.: 7670 kontonr.: 7101210).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til vedligeholdelse og renovering samt drift af bygninger tilhørende fonden og dertil knyttede aktiviteter.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet stilles til disposition for tilbagebetaling til donorer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05636