Hedensted Golfklub

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Rindbækvej 6, 8722 Hedensted

CVR.: 27243568

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hedenstedgolfklub.dk), samt mail til medlemmer.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for banevedligehold, f.eks. vandingsanlæg på banen og sand til bunkers.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00587