Heart of Paws

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Rosengårdsvænget 14, 4100 Ringsted - CVR 42387282.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (heartofpaws.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 767658) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 12356721).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at skabe bedre forhold for hundene i shelteret, hjælpe med at stable det nye shelter på benene, investere i nye ting til hundene, renovere det gamle, hjælpe med foder, mv.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til materialer, foder, nye ting til hundene, bygge nye hundehuse, hegn, så græs, værktøj, seler, snore, madskåle osv.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hjælp til den daglige drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkene.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05308.