Hawila Project

14-07-2023

Kontaktoplysninger

Skamstrupvej 37, 4440 Mørkøv - CVR 36105380

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2022 til den 14. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hawilaproject.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 100036) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0005426483).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningen Hawila Project og støtte til renoveringen af skibet Hawila.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05161