Grundtvigsk Forum

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Farvergade 27, 1463 København K, CVR. nr. 56852417

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.grundtvigskforum.dk). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 717260) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12968264).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål om at udbedre kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udfolde disse tanker i nutidens danske virkelighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05742