Grundfos Holding A/S, water2life

01-07-2023

Kontaktoplysninger

Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, CVR 31858356

Indsamlingsperiode

2. juli 2022 til den 1. juli 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 512421) og kontooverførsel (reg.nr.: 3100 kontonr.: 3100347644).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Grundfos medarbejderprogram Water2Life. Midlerne anvendes til vandprojekter og vandsystemer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 22-700-05463