Grindsted Menighedsråd

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Kirkegade 22, 7200 Grindsted - CVR 66676919.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (grinstedsogn.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 277384) og kontooverførsel (Reg.7045 konto 0001259801).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af koncertklokkespil i Grinsted Kirke.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales til bidragsydere.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til menighedens øvrige arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05075.