Green Cotton Group A/S

08-03-2023

Kontaktoplysninger

Thrigesvej 5, 7430 Ikast - CVR 15694505

Indsamlingsperiode

Fra den 9. marts 2022 til den 8. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (GoFundMe).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7118 Konto 1527392)

Indsamlingens formål

The funds raised will be used for the benefit of Ukraine.
Green Cotton
Groups support to local Ukrainian employees, families and their children around L’viv region.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04685