Græske Hunde

09-08-2023

Kontaktoplysninger

Sankt Knuds Vej 39, 1903 Frederiksberg C - CVR 30741765.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. august 2022 til den 9. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (graeskehunde.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 88483).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til dyr i nød, primært i Grækenland, herunder støtte til dyreinternater, foderprogrammer, hjælp til dyrelægeregninger ect.

Indsamlingsområde

Landsdækkene. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05228.