Gråsten Frivillige Brandværn

31-10-2023

Kontaktoplysninger

A D Jørgensensgade 12, 6300 Gråsten, CVR nr. 33535724.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.graasten-brandvaern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 20382) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1032356).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Gråsten Frivillige Brandværn, som forestår brandslukning i byen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05465