Gode Penge

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Fælledvej 12, 2200 København N - CVR 35705961

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.godepenge.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Gode Penge vedtægtsbestemte formål §2:
Stk. 1. Gode Penge har til formål at oplyse og skabe debat om bank- og pengesystemet. Foreningen arbejder for mere demokrati, transparens, troværdighed og sund konkurrence i den finansielle sektor, så den bliver en sektor, der tjener samfundet som helhed.
Stk. 2. Gode Penge går ind for reformer af finanssektoren, som bringer pengeskabelsen under offentlig kontrol, og som understøtter en stabil, bæredygtig og retfærdig økonomisk udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.
J.nr. 21-72-00627