Global Aktion

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Wesselsgade 2, 2200 København N - CVR 13729107

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Global Aktion, CVR nr. 13729107) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.globalaktion.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 42435) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1183500).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte græsrødder og græsrodsbevægelser i udviklingslande (globale syd), som arbejder for fred, solidaritet og styrkelse af rettigheder, og som i det arbejde har udfordringer af økonomisk art.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05866