Glad Zoo ApS

09-04-2023

Kontaktoplysninger

Gl Møllevej 1A, 6660 Lintrup - CVR 32091571

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2022 til den 9. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 159901) og kontooverførsel (Reg. 5334 konto 0000243077).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for naturbevarelsesindsatser i Danmark og udlandet. Årets indsamling er til rovfugleprojekter under Dansk Ornitologisk Forening.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andre naturbevarelsesindsatser for fugle i Danmark.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til naturbevarelsesindsatser.

Indsamlingsområde

Vejen Kommune i Region Syddanmark.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04864