Giv Effektivt

14-04-2023

Kontaktoplysninger

Ræhr Mark 20, 1. tv., 7730 Hanstholm - CVR 42490903

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2022 til den 14. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.giveffektivt.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Reddit).
De indsamlede midler modtages via mobile kontooverførsel (Reg. 5351 konto 0242661).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for GivEffektivt har til formål at samle penge ind til nogle af verdens mest effektive velgøre enheder. Vi vil i 2022/2023 samle penge ind til GiveWell's Maximum Impact Fund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04832