Gilleleje Golfklub

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Sophienlund Alle 13, 3250 Gilleleje

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ggk.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for miljøforbedringer og energibesparende foranstaltninger eksempelvis solcelleanlæg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00397