Generous Hearts

10-05-2023

Kontaktoplysninger

Nordmarken 4, 8471 Sabro - CVR 43068520

Indsamlingsperiode

Fra den 11. maj 2022 til den 10. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram), salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0005455821) og mobile betalingsløsninger (Nr. 129940).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørende og almennyttigt arbejde for mennesker i nød uanset etnicitet og baggrund, herunder adgang til uddannelse, sundhed og at sørge for basale behov for tilværelsen (fx mad/drikke/varme/beklædning).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04959