GenbrugsMastiff

12-07-2023

Kontaktoplysninger

Brandgaden 2A tv., 5871 Frørup - CVR 42306231

Indsamlingsperiode

Fra den 13. juli 2022 til den 12. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.genbrugsmastiff.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 843390) og kontooverførsel (Reg. 5054 konto 0001387614).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af for eksempel dyrlægeregninger, foder og medicin m.m.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til en anden hund som har brug for hjælp i form af dyrlæge eller foder til et lavere beløb.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05147